ΓΙΓΑΝΤΟΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΕ ΜΟΥΣΑΜΑ


ΓΙΓΑΝΤΟΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΕ ΜΟΥΣΑΜΑ

Εκτύπωση και τοποθέτηση ψηφιακών γιγαντοεκτυπώσεων στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη για το νέο χώρο της The MindTrap. Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα η εταιρεία Lazaridis Digital Printing Services κατάφερε να ολοκληρώσει τις εργασίες σύμφωνα με τα χρονικά πλαίσια που επιθυμούσε ο πελάτης