ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ONE WAY


Κάλυψη των εξωτερικών κρυστάλλων του κτιρίου της εταιρείας Exnet στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης με διάτρητο αυτοκόλλητο One Way. Η τοποθέτηση έγινε από το συνεργείο της εταιρείας μας με χρήση γερανοφόρου οχήματος και ολοκληρώθηκε άμεσα με άψογο τελικό αποτέλεσμα. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο και προπάντων με μικρό κόστος μία επιφάνεια τεραστίων διαστάσεων έγινε ένα αποτελεσματικό μέσο διαφημιστικής προβολής των υπηρεσιών του πελάτη!