ΟΛΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ


Ολική κάλυψη οχήματος στο καταγραφικό Van της εταιρείας Van4K η οποία περιλαμβάνει ψηφιακά εκτυπωμένο & πλαστικοποιημένο αυτοκόλλητο βινύλιο υψηλής αντοχής οχημάτων και κοπτικά αυτοκόλλητα γράμματα. Η λεπτομέρεια στην τοποθέτηση και η χρήση άριστων υλικών δίνουν ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα και προπάντων αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Με τη μερική ή την ολική κάλυψη ενός οχήματος μπορούμε άμεσα, γρήγορα και οικονομικά να πετύχουμε τη μέγιστη δυνατή διαφήμιση της εταιρείας μας, της υπηρεσίας μας ή και των προϊόντων μας. Επίσης προστατεύουμε το εργοστασιακό χρώμα του οχήματος μας αν η κάλυψη γίνει μετά την αγορά του ή τη βαφή του. Η εταιρεία μας ανέλαβε εξ ολοκλήρου όλη τη διαδικασία η οποία περιλαμβάνει κατασκευή μακέτας, εκτύπωση και τοποθέτηση άμεσα και σύμφωνα με τις οδηγίες του